Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Konzulární služby

 

Konzulární služby

Pokud jsi italský občan, který se nachází v České republice, nebo český občan, který chce pracovat v Itálii, možná budeš potřebovat služby, které poskytuje Konzulární oddělení Velvyslanectví Itálie v Praze.

Italské konzuláty chrání italské občany v nejrůznějších situacích. Například při porušení jejich základních práv, při zatčení nebo věznění, v krizových situacích, při hledání rodinných příslušníků, vydávání cestovních dokumentů v případě ztráty nebo odcizení pasu.

Konzulární služby jsou poskytovány na základě principu rovnosti, nestrannosti, efektivity a průhlednosti. Poskytování některých práv a přístup k některým službám je omezen pouze pro Italy, kteří provedli zápis do Registru Italů žijících v zahraničí (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero - AIRE), který je povinný na základě zákona č. 470 z roku 1988.\

 • Pro více informací o AIRE a o službách poskytovaných zapsaným italským občanům klikni sem

 

CO JE TŘEBA VĚDĚT

 

Musím vždy předkládat potvrzení v originálu? Jak  zařídím, aby byla potvrzení vystavená českými úřady platná v Itálii? Mohu za službu zaplatit kreditní kartou? Může mi velvyslanectví poskytnout kontakty na lékaře, právníka nebo překladatele? Zařídí velvyslanectví překlad dokumentů, které potřebuji, do češtiny? Pro odpověď na tyto otázky uvádíme některé obecné informace, které by se ti mohly hodit v chvíli, kdy se chystáš využít konzulárních služeb.

 

 • APOSTILA Aby byly české dokumenty platné v Itálii a italské dokumenty v České republice

 

 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Když nejsou potřeba potvrzení v originále

 

 • PLATBY Jak zaplatit za konzulární služby

 

 • ODBORNÍCI Odborníci v příslušných profesích k dispozici pro veřejnost

 

 

 

SEZNAM SLUŽEB

 

Zde je neúplný seznam konzulárních služeb, které poskytuje naše konzulární oddělení. K získání popisu služby klikni na její název. V některých případech link odkazuje přímo na popis stránek Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce (Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale). V těchto případech a v dalších, kde to není jinak upřesněno, nás pro další informace
můžete kontaktovat na mailové adrese consolare.praga@esteri.it

 

 • MEZINÁRODNÍ ADOPCE Postup

 

 • REGISTR ITALŮ ŽIJÍCÍCH V ZAHRANIČÍ (AIRE) Kdy a jak se zapsat v České republice

 

 • DOMÁCÍ ZVÍŘATA Jak je vézt s sebou do Itálie 

 

 • POMOC OBČANŮM V ZAHRANIČÍ Jak velvyslanectví a konzuláty pomáhají Italům a občanům EU v případě obtíží

 

 

 

 

 • FISKÁLNÍ KÓD A PIN Jak o něj požádat na našem úřadě

 

 • ÚŘEDNÍ OBSÍLKY V ZAHRANIČÍ Jak postupovat

 

 

 • ITALSKÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY Jak ho změnit na místní řidičský průkaz

 

 • VYMAZÁNÍ VOZIDLA Z REGISTRU ZA ÚČELEM VÝVOZU Jak postupovat

 

 

 • DĚDICTVÍ Co mohou dělat konzulární úřady

 

 • OCHRANA NEZLETILÝCH Kdy vedoucí konzulátu vykonává funkci soudní ochrany

 

 

 • VOLEBNÍ HLASOVÁNÍ ITALSKÝCH OBČANŮ V ZAHRANIČÍ Pro volby a referenda v Itálii

 


76