Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Notarile

 

Notarile

Notářské záležitosti

 

 

Konzulární oddělení má v kompetenci přebírat notářské listiny, mezi nimi i poslední vůle, starat se o jejich úschovu a vydávat jejich kopie a výpisy.

Tyto služby jsou určeny italským občanům, kteří se dočasně nebo trvale nacházejí v zahraničí.

 

Nejčastější požadované notářské služby

 

1.      Plná moc

2.      Veřejná závěť

3.      Veřejné listiny

4.      Legalizace

 

1.Plná moc

 

Plná moc je listina, která zmocňuje druhou osobu k zastupování vlastní osoby a provádění všech úkonů potřebných k dosažení konkrétního cíle (prodávat, nakupovat, spravovat, obdarovat/přijímat dary, založit/rozpustit společnost, žádát ohlášky ke svatbě atd.).

 

Plné moci se dělí do dvou kategorií:

 

-   Obecné plné moci: s těmito listinami zájemce pověřuje druhou osobu k zastupování ve všech jeho záležitostech, současných i budoucích. Obecná plná moc se vydává na dobu neurčitou.

 

-   Speciální plné moci: s těmito listinami zájemce pověřuje druhou osobu k zastupování pouze části jeho záležitostí. Platnost této plné moci zaniká s vykonáním daného úkonu.

 

 

2. Veřejná závěť

 

Mezi služby konzulárního oddělení patří také vypracování některých listin týkajícícch se prohlášení poslední vůle těch, kteří se nacházejí v zahraničí.

 

Veřejná závěť je prohlášení vůle pořizovatele učiněná úředníkovi k tomu zmocněnému za účasti dvou svědků, a v písemné podobě.

V případě tajné závěti naopak zmocněný úředník pouze formálně převezme danou listinu (jejíž obsah zůstane utajen) a uloží ji na konzulárním oddělení.

V případě vlastnoručně sepsané závěti není naopak potřeba její záznam pověřeným úředníkem, může být uchována u kohokoliv na jakémkoliv místě. Ve většině případů se závěť ukládá na konzulát, aby se předešlo jejímu případnému ztracení a umožnilo její okamžité vydání v případě smrti pořizovatele.

 

 

3. Veřejné listiny

 

Jedná se o různé právní listiny (jako například darovací smlouva), u kterých je dle zákona povinné její zveřejnění.

 

4. Legalizace

 

Legalizaci běžně provádí kompetentní úředník konzulárního oddělení, ale může ji vyřizovat i úředník pověřený k notářským úkonům. Jedná se především o následující záležitosti:

 

1.      Ověření pravosti podpisu: kompetentní úředník ověří, že daná listina pochází od osoby, která jej podepsala. Zájemce o ověření podpisu se musí osobně dostavit na konzulární oddělení s danou listinou a musí předložit vlastní fiskální kód;

2.      Ověření pravosti fotografie: k tomuto účelu je třeba se osobně dostavit s platným dokladem a třemi identickými fotografiemi.

 

 

 


59