Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Equipollenza titoli

 

Equipollenza titoli

EKVIVALENCE VZDĚLÁNÍ – NOSTRIFIKACE TITULŮ

Zahraniční kvalifikace nejsou automaticky uznávány v Itálii. U neitalských občanů, kteří mají zájem o uznání stejné hodnoty a efektivnosti (rovnocennosti) jejich zahraničního vzdělání (získané v oficiálně uznávaných institucích) odpovídajícímu italské kvalifikaci, mohou předložit žádost na konzulárním úřadu. 

Italští občané se musí odkazovat přímo na příslušný italský inspektorát, ale to vždy až poté,
co zažádali na konzulárním úřadě o tzv. "Dichiarazione di valore" (Uznání hodnoty).

V okamžiku, kdy je uznána hodnota akademické kvalifikace získané v zahraničí (základní vzdělání, středoškolské vzdělání (diplom), vysokoškolské vzdělání), nabývá v Itálii právní hodnoty; to například znamená, že osoby s italským občanským mají právo účastnit se konkurzů pořádaných italskou veřejnou správou. 

Dokumenty, které je nezbytné doložit na konzulát pro získání "Dichiarazione di valore" a uznání ekvivalence vzdělání jsou následující:

 

Diplom nebo certifikát v originále nebo jeho ověřenou kopii, který je opatřen pečetí nebo razítkem školy nebo univerzity a čitelným podpisem kompetentní osoby;

Překlad dokumentu v italštině v souladu s původním textem. Překlad musí být proveden soudním překladatelem uznaným tímto velvyslanectvím (seznam tlumočníků je k dispozici v sekci Formuláře).


71