Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Prague Climate coalition statement

We, Heads of Diplomatic Missions in Prague, join together during COP 26 in Glasgow to express our hope that the world will find a way forward in this crucial moment. Six years after the unprecedented Paris Agreement, which saw world leaders committing to keep global temperatures from rising more than 2°C – and if possible 1,5°C – above pre-industrial levels, the world has not done enough. COP 26 is a crucial opportunity to keep the 1,5°C limit alive.

Climate change affects us all. The nations suffering most from this crisis are already amongst the world’s most fragile, and changing climate threatens to displace millions of people. We also see the effects of climate change much closer to home, in Central Europe, with more extreme weather conditions over the last years – drought, floods, tornadoes, high temperatures.

Global threats can only be countered with global action. But that can only happen through individual actors. The Czech Republic is a member of the EU which aims to achieve carbon neutrality by 2050. It is not an easy task, but we are all on the same path and we can support each other and work together. We, the Prague Climate Coalition of likeminded Diplomatic Missions in Prague, are looking forward to working closely with the new Czech government, parliament, civil society and other stakeholders to share best-practice and experiences on the path towards carbon neutrality. Every contribution counts and only together can we make the world a better place for future generations.

Follow the latest developments at #COP26 throughout the two first weeks in November and check out our activities on our social networks #PragueClimateCoalition.

 

——————————————————-

 

My, zástupci diplomatických misí v Praze, bychom u příležitosti konference COP26 v Glasgow společně rádi vyjádřili naději, že svět v tomto klíčovém okamžiku najde cestu vpřed. Od bezprecedentní Pařížské dohody v níž se světoví lídři zavázali, že zabrání růstu globálních teplot o více než 2 °C – a pokud možno o 1,5 °C – oproti předindustriální úrovni, uplynulo již šest let, ale svět stále neudělal dost. COP26 představuje zásadní příležitost, jak udržet cíl 1,5 °C v dosahu.

Změna klimatu se týká nás všech. Národy, které jsou touto krizí postiženy nejvíce, již patří mezi nejzranitelnější země a měnící se klima může vyhnat z domovů miliony lidí. Důsledky změny klimatu vidíme také mnohem blíž k domovu, ve střední Evropě, která se v posledních letech potýká se stále extrémnějším počasím – sucha, záplavy, tornáda, vysoké teploty.

Globálním hrozbám lze čelit pouze globální akcí. Ta však stojí na konkrétních činech jednotlivých aktérů. Česká republika je členskou zemí Evropské unie, která si klade za cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Není to snadný úkol, ale všichni směřujeme ke stejnému cíli a můžeme se navzájem podporovat a spolupracovat. My, Pražská klimatická koalice podobně smýšlejících diplomatických misí v Praze, se těšíme na úzkou spolupráci s novou českou vládou, parlamentem, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami, abychom se podělili o zkušenosti a osvědčené postupy na cestě k uhlíkové neutralitě. Každý příspěvek se počítá a jen společně můžeme udělat svět lepším místem pro budoucí generace.

Velvyslanectví Dánského království

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky

Velvyslanectví Finska

Velvyslanectví Irska

Velvyslanectví Itálie

Velvyslanectví Kanady

Velvyslanectví Korejské republiky

Velvyslanectví Nizozemského království

Velvyslanectví Norského království

Velvyslanectví Slovinské republiky

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Velvyslanectví Švédska

Sledujte nejnovější vývoj na #COP26 během prvních dvou týdnů v listopadu a sledujte naše aktivity na sociálních sítích #PragueClimateCoalition.