Tento web používá technické, analytické soubory cookie a soubory cookie třetích stran.
Pokračováním v prohlížení souhlasíte s používáním cookies.

Předvolby cookies

Česko se v sobotu rozsvítí modro-zeleně

Oficiální sídlo českých premiérů, budovy ministerstev a ambasád v hlavním městě nebo také Petřínská rozhledna, Mahenovo divadlo v Brně a Nová radnice v Ostravě – tyto budovy se o víkendu mimořádně rozsvítí v zelené a modré barvě na oslavu pátého výročí podpisu Pařížské dohody o klimatu, které připadá na 12. prosince. Iniciativa tak připomene významný milník v globální snaze o zmírnění klimatických změn a zároveň upozorní na nutnost dalších společných kroků, které povedou k důslednější ochraně životního prostředí.

„Pařížská dohoda byla významné diplomatické vítězství, ale už teď víme, že to, k čemu jsme se před pěti lety zavázali, nebude k dosažení stanovených cílů stačit. Pokud se chceme vyhnout fatálním důsledkům, musíme být v našich závazcích mnohem ambicióznější. Rozsvícením našich budov chceme ukázat, že boj se změnami klimatu zapříčiněnými lidskou činností je jednou z našich hlavních priorit,“ uvedl britský velvyslanec v ČR Nick Archer.

„Pařížská dohoda o klimatu stanovila ambiciózní kolektivní cíl, cíl, jenž je životně důležitý pro ekosystémy na naší planetě a pro životní podmínky jejích obyvatel: udržet oteplování na 1,5 °C a dosáhnout uhlíkové neutrality. Všichni pociťujeme dopady globálního oteplování, ale naše závazky neodpovídají vážnosti situace. Francie podporuje nový cíl Evropské unie: snížení emisí do roku 2030 o 55 % a dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050. Předsednictví Francie a následně České republiky v Radě EU v roce 2022 budou zodpovědná za přijetí konkrétních opatření, jež zajistí dosažení těchto cílů,“ dodal velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre.

Modrá a zelená, barvy symbolizující naši planetu, jsou rovněž symbolem konference OSN o změně klimatu COP26, která se uskuteční v listopadu příštího roku ve skotském Glasgow. Této konferenci bude předsedat Spojené království spolu s Itálií.

„Ochrana životního prostředí a boj proti změnám klimatu jsou pro Itálii strategickými prioritami, o jejichž prosazování usilujeme i na úrovni EU. Společně se Spojeným královstvím, spolupředsedající zemí konference COP26, plně podporujeme iniciativu připomínající výročí Pařížské dohody, s cílem zvýšit v Česku povědomí o problematice klimatických změn. Tento projekt zároveň demonstruje důležitost, jíž vlády našich zemí ochraně životního prostředí přikládají,“ dodal velvyslanec Itálie v ČR Francesco Saverio Nisio.

Sobotní modro-zelená Praha, Brno a Ostrava tak budou nejen připomínkou průlomového úspěchu v boji s klimatickými změnami, ale především vyjádřením optimismu a odhodlání pokračovat v celosvětové snaze o zmírnění dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Poznámka pro editory:

Signatáři Pařížské dohody, mezi něž patří i Česká republika, se před pěti lety zavázali, že budou usilovat o to, aby se globální průměrná teplota nezvýšila o více než 1,5˚C ve srovnání s předprůmyslovou dobou. Každý z nich si také na národní úrovni stanovil, jak přispěje k tomuto cíli, tedy o kolik zredukuje své emise skleníkových plynů. Klimatická konference COP26, které bude v listopadu 2021 předsedat Spojené království, nabízí platformu k přehodnocení těchto národních cílů tak, aby bylo možné naplnit ambice Pařížské dohody.

Rozsvícením svých budov si sobotní výročí připomenou:
Vláda ČR (nasvícením Kramářovy vily), velvyslanectví Spojeného království, velvyslanectví Francie (nasvícením Francouzského institutu v Praze), velvyslanectví Itálie, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy (nasvícením Petřínské rozhledny), Magistrát města Brna (nasvícením balkonu Mahenova divadla), Magistrát města Ostravy (nasvícením Nové radnice), Zastoupení Evropské komise v ČR (nasvícením Evropského domu)

Iniciativu dále podporuje: Informační centrum OSN v Praze